Gwobrau Gwirfoddolwyr CAVS

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

ENILLWYR 2019 Gwobrau Cydnabod Gwirfoddolwyr CAVS

Cynhaliwyd seremoni Gwobrau Cydnabod Gwirfoddolwyr CAVS ddydd Iau 21ain Tachwedd yn dilyn CCB CAVS.

Roedd 6 chategori i’w dyfarnu i wirfoddolwyr sydd wedi gwneud gwahaniaeth eleni i’w cymuned, i eraill a / neu eu hunain.

Categori

Dywedodd Marie Mitchell, Prif Swyddog CAVS: “Rydym yn falch iawn o allu dathlu ansawdd a maint anhygoel y gwirfoddoli sy’n digwydd yn Sir Gaerfyrddin ac i daflu goleuni ar waith a chyflawniadau rhagorol gwirfoddolwyr a sefydliadau yn ein trydydd sector.

Gwnaeth yr ymroddiad, yr ymrwymiad a’r brwdfrydedd a ddangoswyd gan yr holl enwebeion ac enillwyr a’r gwahaniaeth diriaethol y maent yn ei wneud i’n cymunedau argraff ar y beirniaid.

Llongyfarchiadau i bawb! “

GWIRFODDOLWR HŶN

Unigolyn (dros 25) a wnaeth waith gwirfoddol sydd wedi gwneud cyfraniad arwyddocaol i ddatblygiad eu mudiad ac a gafodd effaith gadarnhaol ar y gymuned ac ar ansawdd bywyd pobl sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin.

Tim Doyle -Nurture Centre

ENILLYDD🏆 Tim Doyle 🏆 Nurture Centre

Tim has been volunteering at the Nurture Centre on a daily basis since it opened.

He has been our overall saviour -If everyone was more like Tim the world would be an incredible place.

Tystysgrifau Cydnabyddiaeth Arbennig:

Alwyn Jenkins Radio Glangwili

Janet Lewis Ty-Golau

Ben Evans Dr.M’z

Sandra Llewelyn Carmarthenshire 50+

Krista Robinson Nurture Centre

 

GWIRFODDOLWR IFANC

Unigolyn (dan 25) a wnaeth waith gwirfoddol sydd wedi gwneud cyfraniad arwyddocaol i ddatblygiad eu mudiad ac a gafodd effaith gadarnhaol ar y gymuned ac ar ansawdd bywyd pobl sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin.

ENILLYDD🏆Kelly Tomlinson 🏆 Dr.M’z

Kelly has volunteered at Dr Mz for over three years.

 “She is always willing to go the extra mile for us and the young people.”

Tystysgrif Cydnabyddiaeth Arbennig:

Scarlet Marenghi Mayor’s Charity Committee

 

YMDDIRIEDOLWR (er cof am Dr. Christopher Reed MBE)

Unigolyn sydd wedi gweithredu fel ymddiriedolwr ac wedi cyfrannu’n sylweddol at ddatblygiad ei sefydliad

ENILLYDD🏆Gina Jones🏆  Llandovery Hospital League of Friends, Llandovery Museum and Visitor Gateway, Llandovery Friendship Club, Warden Eglwys, The Rhys Pritchard Memorial Hall

“Gina is a person who finds time for everybody despite all the voluntary activity she gives.”

 

GRŴP

Mudiad sydd wedi gwneud cyfraniad a effaith gadarnhaol i’r gymuned ac unigolion yn Sir Gaerfyrddin.
Rhaid cael dau neu fwy o unigolion, naill ai fel grwp anffurfiol neu fudiad a chyfansoddiad ffurfiol o fewn y Sir.

Macmillan Carmarthenshire Support Buddies

ENILLYDD🏆Macmillan Carmarthenshire Support Buddies 🏆

The volunteers from the Macmillan Buddy Service provide practical and emotional support for those affected by cancer across their communities throughout Carmarthenshire.

This fantastic team have been developing and delivering their service since 2013. “

Tystysgrifau Cydnabyddiaeth Arbennig:

Radio Glangwili

Friends Of Talog Hall

CASM (Carers of those within Alcohol and Substance Misuse)

 

GWIRFODDOLI GWLEDIG

Unigolyn neu grŵp, a’u weithgaredd gwirfoddoli yn digwydd mewn lleoliad gwledig, sy’n gwneud cyfraniad sylweddol i les eu cymuned eu hunain.

Bryn Stores Community Shop Brechfa

ENILLYDD🏆Bryn Stores Community Shop Brechfa 🏆

The entire running of the village shop in Brechfa is carried out by volunteers.

The service provided is a big part of what makes Brechfa so special, it is central to the life of the community and would not be there without the enormous commitment of the volunteers who run it.”

Tystysgrif Cydnabyddiaeth Arbennig:

Tom Ashton Llandovery Youth and Community Centre

CYDNABYDDIAETH ARBENNIG

Unigolyn sydd ym marn y beirniaid yn bodloni’r meini prawf uchod, ac yn mynd y tu hwnt i hynny i wneud cyfraniad rhagorol, nid yn unig i’r sefydliad y maent yn gwirfoddoli gyda nhw, ond eu cymuned gyfan.

Sarah Morris-Herbert CASM

ENILLYDD🏆Sarah Morris-Herbert🏆 CASM

Sarah is the Chairperson of CASM . She is at the end of the phone 24/7 enabling anyone who needs support to contact her for advice, counselling and support. 

“She is kind, compassionate has empathy with all who need support and is always there for others.”

Tystysgrifau Cydnabyddiaeth Arbennig:

Tim Doyle Nurture Centre

Sandra Llewelyn Carmarthenshire 50+