Wythnos Gwirfoddolwyr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Mae Wythnos Genedlaethol Gwirfoddolwyr yn ymgyrch ymwybyddiaeth genedlaethol sy’n digwydd bob 1-7 Mehefin yn y DU ac mae’n ddathliad o’r cyfraniad y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud i gymdeithas.
Mae’n gyfle i Sir Gaerfyrddin ddathlu a dweud diolch i’n trigolion sy’n rhoi o’u hamser.

Rydym yn annog grwpiau i drefnu digwyddiad, gwahodd ffigurau gwleidyddol, canmol a gwobrwyo eu gwirfoddolwyr a rhannu eu straeon ar draws y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #WythnosGwirfoddolwyr

Mae hwn hefyd yn amser gwych i arddangos ac annog eraill i wirfoddoli gyda chi.

Gallwch gael gafael ar adnoddau yma i’ch helpu i drefnu eich wythnos gan gynnwys. logos a dempledi.

Efallai y bydd rhai o’n digwyddiadau yn y gorffennol yn eich ysbrydoli  gweler ein tudalen Wythnosau Gwirfoddolwyr Blaenorol.

Wythnos Gwirfoddolwyr 2023

Ymddiriedolwyr

Staff Gwirfoddoli

Gweud Diolch

Trefnwyr Gwirfoddolwyr - CVON

Cydnabyddiaeth

Wythnos Gwirfoddolwyr 2022

Carmarthen Therapy dogs

Cyfeillio CAVS

Radio BGM