Prosiectau Pontio’r Cenedlaethau

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Ariannwyd Prosiectau Pontio’r Cenedlaethau Sir Gaerfyrddin gan Gronfa Trawsnewid Gorllewin Cymru Iachach.

Mae gan bobl hŷn a phobl iau lawer iawn i’w gynnig i’w gilydd drwy rannu eu gwybodaeth a’u profiadau, dysgu oddi wrth ei gilydd a rhoi cymorth i’w gilydd.

Mae prosiectau sy’n pontio’r cenedlaethau yn dod ag ystod eang o fanteision, i unigolion ac i’n cymunedau.

Gweler Fideos ar You Tube