Rhannu gwybodaeth

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

CAVS yn rhannu gwybodaeth gyda’r Trydydd Sector trwy ein 

  • negeseuon gwefan
  • e-fwletin
  • Facebook a Twitter
  • Cylchlythyr Llais Myrddin

 

Rydym yn rhannu newyddion am ddatblygiadau yn y Sector Cyhoeddus, manylion ymgynghoriadau, ymgyrchoedd, digwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd a gwybodaeth gan bartneriaid a sefydliadau’r trydydd sector gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth ac annog a hyrwyddo ymwneud gweithredol â materion a phryderon lleol.

Os oes gennych wybodaeth (e.e. digwyddiadau, swyddi, gwasanaethau ac ati) yr hoffech i ni ei rhannu, cysylltwch â admin@cavs.org.uk.

e-Fwletin CAVS

Mae ein e-fwletin yn cynnwys adrannau ar Newyddion, Digwyddiadau, Hyfforddiant, Cyllid, Ymgynghoriadau, Gwirfoddoli a Swyddi’r Trydydd Sector.  

Cofrestrwch ar restr bostio e-fwletin CAVS.

Gweler e-fwletinau blaenorol yn archif e-fwletin CAVS.

Cyfryngau cymdeithasol

Twitter:

Facebook: