Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

CUSP – Prosiect Cefnogi Unedig Sir Gâr

Mae CUSP yn bartneriaeth trydydd sector sy’n ceisio cefnogi pobl i fyw’n dda ac yn annibynnol a lleihau effaith anabledd ac afiechyd.

Mae CUSP yn targedu pobl 18+ oed sydd mewn perygl o golli eu hannibyniaeth
trwy iechyd gwael neu lesgedd cynyddol.

Ei nod yw rhwystro eu hanghenion rhag datblygu ymhellach, arafu dirywio, helpu adfer annibyniaeth a chynnig llwybr effeithiol at wasanaethau statudol dim ond pan mae eu hangen.

Mae’r prosiect yn ceisio cysylltu unigolion yn ôl at eu cymuned a chynnig atebion ymarferol sy’n cynnal annibyniaeth a helpu pobl i wneud yn fawr ohoni.

Mae CAVS yn rhan ganolog o wneud y bartneriaeth yn llwyddiant a darparodd yr ysgrifenyddiaeth er mwyn sicrhau bod y bartneriaeth yn parhau i ddatblygu.