Neuaddau Cymunedol Sir Gâr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

CAVS hosts the Carmarthenshire Halls website which provides details and locations of some of the excellent community halls that are available for hire in Carmarthenshire. (Review in progress)

Mae CAVS yn cynnal gwefan Neuaddau Cymunedol Sir Gâr sy’n rhoi manylion a lleoliadau rhai o’r neuaddau cymunedol rhagorol sydd ar gael i’w llogi yn Sir Gaerfyrddin. (Adolygiad ar y gweill)

Llanelli

Gwendraeth

🏡 Cwmduad Hall – 3 Belle Vue Close, Cwmduad, SA33 6XT

Aman

🏡 Cwrt Henri Reading Room – Dryslwyn, Carmarthen. SA32 8RU 

Tywi

🏡 Llangadog Community Hall Centre – Heol Dyrfal, Llangadog. SA19 9BR

Taf Myrddin

🏡 St. Peters Civic Hall – Nott Square, Carmarthen, SA31 1PG

🏡 Whitland Memorial Hall – Market Street, Whitland. SA34 0QB

🏡 Cynwyl Elfed Community Hall – Surgeon Street, Cynwyl Elfed, Carmarthen. SA33 6TE

🏡 Llanddowror  Meeting Room – Llanddowror,Carmarthenshire.SA33 4HL

Teifi

🏡 Holy Trinity Church Community Hall – Church Lane, Newcastle Emlyn, Carmarthenshire. SA38 9AB

🏡 Llanfihangel ar Arth School Hall – Llanfihangel-ar-arth, Pencader. SA39 9JH

🏡 Pwerdy / Powerhouse Community and Art –  Chapel Street, Pont tyweli, Llandysul, Sir Gar. SA44 4 AH

🏡 Tabernacle Chapel Pencader hall – Pencader.  SA39 9BX

🏡 Cawdor Hall, Clock Tower, Market Square, Newcastle Emlyn. SA38 9AE