Rhwydwaith Iechyd a Lles

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Rhwydwaith Iechyd a Lles Trydydd Sector Sir Gâr

Nodau’r rhwydwaith hwn yw

  • caniatáu i sefydliadau’r Trydydd Sector (sy’n gweithio ym maes iechyd a lles) gefnogi gweithrediad Cynllun Llesiant Sir Gâr
  • rhannu gwybodaeth am yr hyn sy’n digwydd ym maes iechyd a lles yn Sir Gaerfyrddin

 

Mae llawer o sefydliadau’n mynychu’r cyfarfodydd hyn yn amrywio o grwpiau lleol bach i sefydliadau cenedlaethol mawr, gan adlewyrchu dyfnder y ddarpariaeth sydd ar gael i gefnogi’r gymuned.
 

Mae’r cyfarfodydd yn gyfle inni gydweithio â chydweithwyr i edrych ar ffyrdd y gallwn wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ar hyd a lled Sir Gaerfyrddin.

Cyfarfod nesaf:

14.07.22 10:30am

18.10.22 10:30am

Cyfarfodydd blaenorol:

Newyddion Iechyd a Lles

Newyddion diweddaraf