Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc Trydydd Sector Sir Gâr

Rhwydwaith newydd ei ffurfio ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc ledled Sir Gaerfyrddin. Y nod yw i sefydliadau ddod at ei gilydd i rannu gwybodaeth, edrych ar gyffredinedd, cryfderau, a chydweithio i gyflawni nodau cyffredin.

Ymyrraeth Gynnar: Sicrhau bod pobl yn cael y cymorth cywir ar yr adeg iawn; yn ôl yr angen.

Bydd y Rhwydwaith yn caniatáu i sefydliadau’r trydydd sector sy’n gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc gefnogi’r gwaith o weithredu Cynllun Llesiant Sir Gâr.

Cyfarfod nesaf

Cyfarfodydd blaenorol

Dolenni Defnyddiol