Sustainable Food Places

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Sustainable Food Places (Sustainable Food Cities yn flaenorol) yw un o’r mudiadau cymdeithasol sy’n tyfu gyflymaf heddiw. Mae ein Rhwydwaith yn dod â phartneriaethau bwyd arloesol ynghyd o drefi, dinasoedd, bwrdeistrefi, ardaloedd a siroedd ar draws y DU sydd yn ysgogi arloesi ac arfer gorau ar bob agwedd ar fwyd iach a chynaliadwy.

Mae Sustainable Food Places yn rhaglen bartneriaeth sy’n cael ei harwain gan y Soil Association, Food Matters a Sustain: y cynghrair ar gyfer bwyd a ffermio gwell. Caiff ei ariannu gan yr Esmée Fairbairn Foundation a The National Lottery Community Fund.
Credwn y gall partneriaethau bwyd ysgogi newid sylfaenol yn niwylliant bwyd lleol a’r system fwyd leol a dod yn hyb i fudiad bwyd da yn cynnwys dinasyddion gweithgar ac ymgysylltiedig.

 
1. Cael ymagwedd strategol a chydweithredol tuag at reoli a gweithredu da yn ymwneud â bwyd
2. Datblygu ymwybyddiaeth y cyhoedd, dinasyddiaeth bwyd gweithredol a mudiad bwyd da yn lleol
3. Mynd i’r afael â thlodi bwyd, salwch yn ymwneud â deiet a mynediad at fwyd iach, fforddiadwy
4. Creu economi fwyd gynaliadwy fywiog, ffyniannus ac amrywiol
5. Trawsnewid arlwyo a chaffael ac adfywio cadwyni cyflenwi lleol
6. Mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a natur trwy fwyd a ffermio cynaliadwy a dileu gwastraff bwyd.

Aelodau Lleol