gofod3

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Mae gofod3 yn ôl – yn fwy ac yn well nag erioed.

(Trefnir gofod3 gan Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) ar y cyd â’r sector gwirfoddol yng Nghymru)

Mae CGGC wrth ein boddau i’ch gwahodd chi i gofod3 eleni, a fydd yn cael ei gynnal ar-lein rhwng dydd Llun 28 Mehefin a dydd Gwener 2 Gorffennaf: www.gofod3.cymru

Sesiynau am:

 • Newid yn yr hinsawdd
 • Cymunedau
 • Digidol
 • Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant
 • Cyllid a chodi arian
 • Llywodraethu
 • Iechyd a gofal cymdeithasol
 • Effaith
 • Marchnata a chyfathrebu
 • Iechyd meddwl
 • Datblygiad proffesiynol
 • Rhedeg eich mudiad
 • Diogelu
 • Gwirfoddoli

 

Fel y gwelwch chi, rydyn ni wedi ailwampio ein gwefan, felly gallwch bori trwy ein hamserlen yn hawdd nawr, yn ôl pwnc, dyddiad a mudiad. Gyda mwy na 60 o ddigwyddiadau AM DDIM sy’n ymdrin ag amrediad o bynciau, a’r gofyniad i gofrestru ar gyfer pob un sesiwn, mae’n bwysig eich bod yn cofrestru cyn gynted â phosibl! 

Wrth gwrs, mae croeso i chi fynychu cymaint o ddigwyddiadau ag y dymunwch drwy gydol yr wythnos, ond gan fod yr holl ddigwyddiad ar-lein, byddem yn eich annog i dreulio rhywfaint o amser o’r sgrin bob dydd. Rydyn ni wedi llunio rhai awgrymiadau llesiant yma i’ch helpu chi.

Waeth a ydych chi’n ymddiriedolwr, yn aelod staff, yn wirfoddolwyr neu’n bob un o’r rhain, gofod3 yw eich gofod unigryw i wneud y canlynol:

 

Myfyrio

Mae eleni wedi bod yn anodd i ni i gyd – i rai’n fwy nag eraill – ond mae angen y sector gwirfoddol yn fwy nag erioed. Mae Covid-19 wedi gwneud hynny’n eglur i bawb. Dewch i bwyso a mesur a meddwl am y pethau sy’n bwysig i chi.

 

Dysgu

Mae Covid-19 wedi newid ein diwrnod gwaith am byth. Mae wedi creu tirwedd weithio newydd i bob un ohonom, felly dewch i ddysgu sgiliau a gwybodaeth newydd i’ch helpu i lywio eich hun ac eraill drwy faes anghyfarwydd.

 

Cynllunio

Mae Covid-19 wedi trawsnewid bron bob agwedd ar ein byd, gan gynnwys ein cynlluniau lluniaidd, felly defnyddiwch y gofod hwn i ddechrau ar eich cynlluniau i ailgodi’n gryfach.