Cyfleoedd i Wirfoddoli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Yma byddwn yn amlygu, o bryd i’w gilydd, rai Cyfleoedd Gwirfoddoli newydd, neu efallai rhai rolau a allai fod wedi llithro drwy’r rhwyd.
Am ystod ehangach o rolau gwirfoddoli, ynghyd â gwybodaeth am y Sefydliadau sy’n eu cynnig, ewch i, a chofrestrwch ar, wefan Gwirfoddoli Cymru

Gwirfoddolwr Grŵp Strôc

Mae Grŵp Strôc Caerfyrddin yn grŵp gwirfoddol bach a chyfeillgar sy’n cael ei arwain gan wirfoddolwyr. Rydym yn darparu grŵp wythnosol ar gyfer goroeswyr strôc

Read More »