Dysgu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Porth Dysgu Ar-lein Gwirfoddoli

Mae CAVS wedi sefydlu porth dysgu ar-lein newydd ar gyfer gwirfoddoli, lle byddwch yn gallu dilyn ein cyrsiau ar-lein am ddim yn eich amser eich hun. Mae cyrsiau ar gyfer pobl sy’n dymuno gwirfoddoli neu sydd eisoes yn gwirfoddoli yn ogystal ag ar gyfer sefydliadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr.

Hyfforddiant a Dysgu CAVS

Mae CAVS yn cefnogi dysgu a datblygu yn y Trydydd Sector drwy ddarparu cyrsiau hyfforddi, gweithdai, sesiynau ymwybyddiaeth ac ati sy’n ymdrin â phynciau perthnasol.
 
Rydym yn trefnu sesiynau ar bynciau amrywiol fel 
 • Cymorth Cyntaf
 • Amddiffyn
 • Gweithio Unigol
 • Ymwybyddiaeth o hunanladdiad
 • Ymwybyddiaeth o iechyd meddwl
 • Anhwylder Deubegynnol
 • Hyfforddiant i Ymddiriedolwyr
 • Bod yn Gadeirydd Pwyllgor
 • Cyflwyniad i Wirfoddoli
 • Hud Mentora
 • Adeiladu Hyder
 • Hylendid Bwyd Sylfaenol
 • Hyrwyddo eich Mudiad trwy ddefnyddio Ffilm
Gweler isod am unrhyw hyfforddiant sydd ar y gweill.
 
Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth admin@cavs.org.uk neu ffoniwch 01267 245 555.

Hyfforddiant a Dysgu Arall