Gwasanaethau Cyfeillio yn Sir Gâr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Mai 17, 2022 @ 10:30

Cost: Am ddim

Lleoliad: Ar Lein Zoom

Cofrestrwch Yma

Gwasanaethau Cyfeillio yn Sir Gâr

Cyfarfod Zoom ar gyfer Sefydliadau’r Trydydd Sector Sir Gâr

Mae CAVS wedi cael gwybod bod bylchau yn narpariaeth Gwasanaethau Cyfeillio ar draws y Sir. Hoffem eich gwahodd i ymuno â ni fel y gallwn archwilio sut rydym yn gweithio gyda’n gilydd a sut i wella gwasanaethau a’r potensial ar gyfer cynyddu gwasanaethau.

Ymunwch â ni ar ddydd Mawrth 17eg Mai am 10:30yb

Anfonir dolen Zoom atoch wrth archebu’ch lle.