Rhwydwaith Cyfeillio Trydydd Sector Sir Gâr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Tachwedd 29, 2022 @ 10:30

Cost: Am ddim

Lleoliad: Ar-lein - Zoom

Cofrestrwch Yma

Gwasanaethau Cyfeillio yn Sir Gâr

Cyfarfod Zoom ar gyfer Sefydliadau’r Trydydd Sector Sir Gâr

Mae CAVS wedi cael gwybod bod bylchau yn narpariaeth Gwasanaethau Cyfeillio ar draws y Sir. Hoffem eich gwahodd i ymuno â ni fel y gallwn archwilio sut rydym yn gweithio gyda’n gilydd a sut i wella gwasanaethau a’r potensial ar gyfer cynyddu gwasanaethau.

Croeso mawr i chi ymuno gyda ni.

Mwy o wybodaeth

Anfonir dolen Zoom atoch wrth archebu’ch lle.