Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CGGSG

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Tachwedd 23, 2023 @ 11:00

Cost: Free/ Am Ddim

Lleoliad: CAVS 18 Queen Street Carmarthen

Cofrestrwch Yma

Dewch i gefnogi eich Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol yn eu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Cynhelir yn Y Mwnt, 18 Heol y Frenhines, Caerfyrddin. SA31 1JT ar 23 Tachwedd i ddechrau am 11am, gyda lluniaeth bwffe i ddilyn.

Defnyddiwch y ddolen Eventbrite uchod i gadw eich lle.