Sesiwn Cyflwyniad Rhagarweiniol- Hyfforddi a Mentora yn y gweithle

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Rhagfyr 02, 2021 @ 3pm

Cost: Am ddim

Lleoliad: Ar lein- Zoom

Cofrestrwch Yma

Rhaglen ar-lein ar gyfer Prif Weithredwyr/Cadeiryddion Byrddau yn y Trydydd Sector

Sesiwn Cyflwyniad Rhagarweiniol

Mae CAVS yn cynnig menter gyffrous fydd yn rhoi cyfle i Brif Weithredwyr a Chadeiryddion Byrddau weithio gyda’i gilydd i brofi rhaglen ddysgu ymarferol hyfforddi a mentora yn seiliedig ar sgiliau tra’n gweithio ar yr un pryd mewn parau mewn perthnasoedd hyfforddydd cyfoed/mentora.

Ar ei ffurf ar-lein, cyflwynir y rhaglen dros gyfnod o ddeng wythnos – 10 gweithdy x 2 awr. Mwy o wybodaeth

Yn ystod y sesiwn hon fe gewch ymdeimlad o sut mae’r rhaglen yn gweithio a phaadnoddau proffesiynol fydd yn rhan o’r broses. Dyma’r cyfle hefyd i ofyn unrhyw gwestiynau a chael eglurhad am y rhaglen, ei manteision a beth a ddisgwylir.