Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Oriau: 2-4 sifft y mis yn ystod diwrnodau Seibiant (dyddiadau wedi’u harchebu ymlaen llaw ar gyfer y flwyddyn)
Lleoliad: Ar y safle yn Hosbis Skanda Vale, Saron, Llandysul, SA44 5DY
Cyflog: £11.00 – £11.50ph (cyfradd dydd) / £11.50 – 12.00ph (cyfradd nos) yn dibynnu ar brofiad.
Bydd hyn yn codi yn unol â chanllawiau’r llywodraeth yn y flwyddyn ariannol newydd.
Patrwm sifft: 8am-2pm / 2pm-8pm

Beth mae’r swydd yn ei olygu?
Calonnau cynnes a dwylo parod yw dilysnod ein Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd (HCSWs). Maent yn darparu llawer o’r gofal ymarferol yn Hosbis Skanda Vale ac mae ein disgwyliadau ohonynt yn uchel oherwydd ein bod am i’n gwasanaethau fod yn rhagorol. Rydym yn gwneud hynny’n bosibl trwy ddiwylliant cefnogol, gwaith tîm ac amgylchedd ysbrydoledig y mae pawb wrth eu bodd yn bod ynddo.

Mae gennym gymhareb uchel o staff i glaf sy’n rhoi amser o ansawdd i’w dreulio gyda phobl ac sy’n sicrhau ein bod yn gofalu amdanynt yn y ffordd y dymunant. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â’n cleifion, eu teuluoedd a’u ffrindiau, gan ddefnyddio cynlluniau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i’w helpu i wireddu unrhyw nodau sydd ganddynt ac i gadw eu hanghenion ar flaen y gad ym mhopeth a wnawn. Os ydych yn ‘berson pobl’ bydd y ffordd hon o weithio yn atseinio gyda chi.

I gael rhagor o wybodaeth, lawrlwythwch y Disgrifiad Swydd JD-CD-016-Health-Care-Support-Worker-1