Cyfleoedd Gwirfoddoli – Guide Dogs Cymru

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Mae gan Guide Dogs Cymru nifer o Gyfleoedd Gwirfoddoli ar gael ledled Sir Gaerfyrddin a thu hwnt. P’un a allwch chi helpu trwy weithio’n uniongyrchol gyda chŵn bach cŵn tywys, neu os hoffech helpu gyda chodi arian, mae rhywbeth yma at ddant pawb:

https://volunteering-wales.net/opportunities/guide-dog-volunteers-11742

Volunteer with Our Dogs | Volunteering | Guide Dogs UK