Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Gâr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Hydref 07, 2021 @ 10:30am

Cost: Am ddim

Lleoliad: Ar lein- Zoom

Cofrestrwch Yma

Mae’r cyfarfod hwn ar Zoom

Mae croeso i bob sefydliad trydydd sector yn Sir Gâr.

Mae AGENDA yn cynnwys:

Cyflwyniadau gan:

  • Adfywio Cymru
    Mae Adfywio Cymru’n rhaglen a arweinir gan ymarferwyr sy’n helpu cymunedau yng Nghymru i leihau eu hol troed carbon, i addasu i ganlyniadau newid hinsawdd ac i fyw yn fwy cynaliadwy.
  • The Carbon Community
    A new reforestation approach, rooted in science, to increase carbon sequestration in trees & soil.

 

Cyfnewid gwybodaeth:

  • Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd

 

Bydd y cyfarfod hwn yn anelu at ddatblygu’r syniadau a drafodwyd eisoes ar feysydd posibl o gydweithredu yn y dyfodol: e.e. codi ymwybyddiaeth, darparu cefnogaeth, gwybodaeth, arweiniad ac ati i’r 3ydd sector ehangach.

Dyma gyfle hefyd i sefydliadau rannu profiadau a syniadau a thrafod unrhyw faterion sy’n effeithio arnyn nhw yn ystod yr argyfwng hwn

………………………………..

Cefndir grŵp: Nod y rhwydwaith hwn yw caniatáu i sefydliadau’r 3ydd Sector sy’n ymwneud â materion amgylcheddol rannu gwybodaeth a chydweithio i gyflawni nodau cyffredin.

Bydd y rhwydwaith hefyd yn caniatáu i grwpiau ddilyn y cynnydd a wnaed gan Grŵp cyflenwi Arferion Iach y BGC wrth weithredu Cynllun Llesiant Sir Gâr.

Anfonir dolen Zoom atoch wrth archebu’ch lle