Gwneud cais i fod yn aelod

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Ffurflen Aelodaeth CAVS

Mwy am y Ffurflen Hon

Hon yw ffurflen cais am aelodaeth CAVS. Diolch ichi am eich cais. Llenwi’r ffurflen hon yw’r cam cyntaf tuag at ddod yn aelod. Wedi inni dderbyn eich cais byddwn yn gofyn ichi rannu eich dogfennau llywodraethu gyda ni. Yna byddwn yn ystyried eich cais i sicrhau ei fod yn cydymffurfio â’r meini prawf cymhwysedd a restrir ar ein gwe dudalen aelodaeth.

Mae’r ffurflen yn cynnwys 23 cwestiwn a dylai gymryd tua 10 munud i’w llenwi. Byddai’n well iddi gael ei llenwi gan rywun a chanddynt rôl lywodraethu/reoli o fewn y mudiad.

Ein Cenhadaeth

Meithrin, datblygu, ehangu a chefnogi trydydd sector cynaliadwy a bywiog, lle y rhoddir pwys ar wirfoddoli a gwirfoddolwyr, er lles cymunedau a phobl Sir Gaerfyrddin.

Cwblhewch y ffurflen isod neu agorwch y ffurflen mewn ffenestr ar wahân.