Clare

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Cyfle Cyllido i Gynorthwyo Gofalwyr

Trwy’r Gronfa Arloesi Cymorth Gofalwyr, mae grantiau ar gael i sefydliadau trydydd sector yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro sy’n darparu gwasanaethau a gweithgareddau

Mis Y Gymuned

Mae Mis y Gymuned yn digwydd mis Mehefin hon, ac yn gyfle i ddathlu cysylltiadau cymunedol a dod i adnabod ein gilydd ychydig yn well.

Ymgynghoriad y Fframwaith Cenedlaethol Profedigaeth

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu Fframwaith Cenedlaethol drafft ar gyfer Darparu Gofal mewn Profedigaeth yng Nghymru ac mae’n ceisio barn ar sut y gallwn ymateb i’r rhai sydd wedi cael profedigaeth neu sy’n ei wynebu.

Cyrsiau Camddefnyddio Sylweddau

Taflen – Alcohol a Sgrinio Cyflwynir y cwrs hwn ar-lein mewn 3 awr Dyddiad y Cwrs: 20fed Mai neu 7fed Rhagfyr 2021, 9.30yb – 12.30yp Taflen –