Coronafeirws-Cymorth cymunedol

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Cymorth cymunedol

Oes angen help arnoch chi e.e. i’r henoed, bregus ac ynysig?

  • Ydych chi dros 65? Ffoniwch Llesiant Delta 0300 3332222
  • Ffoniwch Cyngor Sir Gâr ar 01267 234567. Mae hwn ar gael rhwng 8.30am a 6pm saith diwrnod yr wythnos.

Os ydych chi’n cynnig cefnogaeth gymunedol

Diolch yn fawr i chi i gyd am y cymorth yr ydych yn ei roi i bobl Sir Gâr ar yr adeg heriol hon.

 

 Gwybodaeth cymorth cymunedol