Awst 23, 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Caredigrwydd yn y Gweithle

Mae pecyn cymorth a chanllaw newydd wedi cael eu lansio i gefnogi cyflogwyr, staff, grwpiau a sefydliadau lleol i sefydlu caredigrwydd yn y gweithle.

Y Gronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol

Mae cyllid yr UE ar gael o hyd er mwyn cefnogi twf a chynhyrchu incwm ar gyfer mudiadau gwirfoddol mewn sawl rhan o Gymru, ond mae amser yn brin i wneud cais.

Hyrwyddwyr Cyflogaeth Pobl Anabl

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflogi tîm o Hyrwyddwyr Cyflogaeth Pobl Anabl (DPEC) i ddarparu gwasanaeth pwrpasol AM DDIM i helpu cyflogwyr i recriwtio a chadw gweithwyr anabl.