Cwrdd â Thîm Gwirfoddoli CAVS

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Jane Hemmings 
Swyddog Gwirfoddoli
Dyddiau gwaith arferol: Dydd Mawrth a Dydd Mercher 
 jane.hemmings@cavs.org.uk

Jane Hemmings

Beth rydw i’n wneud:

  • Cefnogi gwirfoddolwyr i ddod o hyd i gyfleoedd addas sy’n cyfateb i’w diddordebau a’u sgiliau
  • Cynorthwyo mudiadau i ddatblygu polisïau a gweithdrefnau gwirfoddoli sy’n adlewyrchu arfer da.
  • Cefnogi cyfarfodydd rhwydwaith CVON.
  • Cynllunio a darparu hyfforddiant

“Mae gwirfoddoli yn broses ddwy ffordd. Rydych yn rhoi ac yn derbyn. Arweiniodd fy ngwirfoddoli i at newid gyrfa llwyr!”

Alud Jones
Swyddog Gwirfoddoli
Dyddiau gwaith arferol: Dydd Llun tan Ddydd Iau
alud.jones@cavs.org.uk

Beth rydw i’n wneud:

  • Helpu bobl sydd eisiau gwirfoddoli i ddod o hyd i rolau ystyrlon a pherthnasol

  • Helpu i hyrwyddo Cyfleoedd Gwirfoddoli

  • Annog defnyddio gwefan Gwirfoddoli Cymru

Jamie Horton
Swyddog Datblygu Gwirfoddoli Cymunedol
Dyddiau gwaith arferol: Dydd Llun tan Ddydd Gwener
jamie.horton@cavs.org.uk

Beth rydw i’n wneud:

Mae fy rôl yn ffocysu ar adolygu a chydlynu ffyrdd o gymell gwirfoddoli trwy ddatblygu cyfleoedd newydd, hyblyg i alluogi pobl leol i roi eu hamser i wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau. Mae cefnogi grwpiau cymunedol yn ystod y pandemig wedi fy nghyflwyno i gronfa anhygoel o barodrwydd a gweithredu cadarnhaol. Rwyf yma i gefnogi creu cysylltiadau i bawb trwy weithgareddau cymunedol a hwyluso cyfleoedd ar gyfer ymglymu cymunedol. Efallai y gwelsoch fi ar eich tudalen Facebook gymunedol yn rhannu gwybodaeth, yn amlygu cyfleoedd ac yn eich annog i gymryd rhan.

“Cefais fy magu mewn amgylchedd matriarchaidd lle’r oedd ‘helpu’ pryd bynnag a lle bynnag y gallech yn cael ei normaleiddio. Bûm yn ‘gwirfoddoli’ o oedran ifanc iawn ac aeth â fi i bedwar ban byd. Mae’n rhan o fy nhirlun dyddiol ac mae’n rhan gynhenid o bwy ydw i”.

Tom Haskett
Cynorthwyydd Cymorth Gwirfoddoli
tom.haskett@cavs.org.uk