Infoengine

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Cyfeirlyfr gwasanaethau'r trydydd sector yng Nghymru

Mae infoengine yn tynnu sylw at amrywiaeth eang o wasanaethau gwirfoddol a chymunedol ardderchog sy’n darparu gwybodaeth a chefnogaeth fel y gallwch wneud dewis gwybodus.

Darperir Infoengine gan Gefnogi Trydydd Sector Cymru, partneriaeth o Gynghorau Gwirfoddol Sirol a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Cofrestrwch eich gwasanaeth

Ymunwch â phrif cyfeirlyfr gwasanaethau trydydd sector yng Nghymru:

Ewch i infoengine.cymru i gofrestru’ch gwasanaeth trydydd sector.

  • Rhestrwch AM DDIM yn ein cyfeiriadur cynhwysfawr
  • Hyrwyddo eich gwasanaethau i gynulleidfa eang
  • Denu pobl yn eich cymuned a thu hwnt

Canllawiau:

The Uses and Benefits of Infoengine

Infoengine Canllaw ar sut i gofrestru

Templed ar gyfer neuaddau pentref/canolfannau cymunedol

Sut i olygu gwybodaeth eich sefydliad a’ch gwasanaeth (au)

Chwilio am wasanaethau yn eich cymuned

Ewch i infoengine.cymru i bori drwy’r cyfeirlyfr neu rhowch gynnig ar ein teclyn:

Cael y Teclyn infoengine 

Gallwch nawr gynnwys y cyfeiriadur infoengine o wasanaethau ar eich gwefan gyda’r widget chwilio infoengine.