Rhwydweithiau Trydydd Sector

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Rhwydweithiau Trydydd Sector Sir Gâr:

Mae CAVS yn hwyluso gwahanol gyfarfodydd rhwydwaith i sefydliadau’r trydydd sector gymryd rhan ynddynt a chyfrannu atynt.
Mae’r cyfarfodydd hyn yn gyfle i grwpiau rannu profiadau a syniadau a thrafod unrhyw faterion sy’n bwysig iddynt e.e. anghenion a phryderon sefydliadol, gwirfoddoli, cyfleoedd ariannu, ffyrdd o gydweithio, strategaethau adfer Covid-19 ac ati. 
Mae’n gyfle i chi ddweud eich dweud a rhannu gwybodaeth am y materion sy’n effeithio arnoch yn uniongyrchol.
 

Rhwydweithiau: