Partneriaethau Strategol

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae CAVS yn gweithio’n agos gyda phartneriaid statudol i sicrhau bod llais y Trydydd Sector yn cael ei glywed yn y sir.

Mae Prif Swyddog CAVS yn aelod o’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Cymeradwywyd Cynllun Llesiant Sir Gaerfyrddin ym mis Mai 2018 ac yna fe ffurfiwyd grwpiau cyflawni i weithredu’r cynllun, gan ganolbwyntio ar y pedwar amcan llesiant allweddol:

  • Amgylchedd Iach ‐ Bod gan bobl ansawdd bywyd da, a’u bod yn gwneud dewisiadau iachus am eu bywydau a’u hamgylchedd
  • Ymyrraeth Gynnar – Bod pobl yn cael yr help priodol ar yr amser iawn; yn ôl y gofyn
  • Cysylltiadau Cadarn – Pobl, llefydd a sefydliadau sydd wedi’u cysylltu’n gadarn, sy’n gallu addasu i newid
  • Pobl a Llefydd Llewyrchus – Gwneud y mwyaf o gyfleoedd i bobl a llefydd yn rhannau trefol a gwledig ein sir

 

Mae Prif Swyddog CAVS yn Gadeirio a bod yn arweinydd arbenigol ar gyfer Grŵp Cyflawni Cysylltiadau Cryfion ac mae CAVS hefyd cynrychioli’r Trydydd Sector ar bob un o’r grwpiau cyflawni eraill.

Cydweithio

Rydym hefyd yn gweithio gyda phartneriaid a phartneriaethau o bob math, gan gynnwys: