Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Sir Gâr– CVON

Mae Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Sir Gâr yn grŵp o bobl sy’n gweithio gyda gwirfoddolwyr yn y sector gwirfoddol a statudol ledled Sir Gâr.

Pwrpas CVON yw helpu darparu a datblygu gwasanaeth gwirfoddoli effeithiol yn Sir Gâr. Mae yna gyfle i fudiadau drafod problemau, rhannu profiadau a syniadau, dysgu am waith ei gilydd a chael gwybodaeth ar faterion gwirfoddoli cyfredol.

Mae croeso i unrhyw sefydliad sy’n cynnwys gwirfoddolwyr, neu sy’n ystyried sefydlu prosiect gwirfoddoli, ddod draw i gyfarfodydd rhwydwaith CVON. Cysylltwch â ni a byddwn yn eich ychwanegu at ein rhestr bostio.

Cysylltu ar ffôn 01267 245555 neu e-bost volunteering@cavs.org.uk

Cyfarfodydd nesaf:

Dydd Mawrth 5 Hydref 2020

Dydd Mawrth 8fed Chwefror 2022

Cyfarfodydd blaenorol:

Dydd Mawrth 8fed Mehefin 2021

Cofnodion , Cyflwyniad o  Tempo Time Credits

Dydd Mawrth 1af Mehefin 2021
(Dathliad amser cinio Wythnos Gwirfoddolwyr)

Dydd Mawrth 9fed Mawrth 2021

Dydd Mawrth 17eg Tachwedd 2020

Dydd Mawrth 7fed Gorffennaf 2020

Dydd Mawrth 3ydd Mawrth 2020