Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Sir Gâr– CVON

Mae Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Sir Gâr yn grŵp o bobl sy’n gweithio gyda gwirfoddolwyr yn y sector gwirfoddol a statudol ledled Sir Gâr.

Pwrpas CVON yw helpu darparu a datblygu gwasanaeth gwirfoddoli effeithiol yn Sir Gâr. Mae yna gyfle i fudiadau drafod problemau, rhannu profiadau a syniadau, dysgu am waith ei gilydd a chael gwybodaeth ar faterion gwirfoddoli cyfredol.

Mae croeso i unrhyw sefydliad sy’n cynnwys gwirfoddolwyr, neu sy’n ystyried sefydlu prosiect gwirfoddoli, ddod draw i gyfarfodydd rhwydwaith CVON. Cysylltwch â ni a byddwn yn eich ychwanegu at ein rhestr bostio.

Cysylltu ar ffôn 01267 245555 neu e-bost volunteering@cavs.org.uk

Cyfarfodydd blaenorol:

Dydd Mawrth 7fed Mehefin 2022

Dydd Mawrth 8fed Chwefror 2022

Dydd Mawrth 5 Hydref 2021:

CofnodionSefydlu Menter Gwirfoddol

Dydd Mawrth 8fed Mehefin 2021:

Cofnodion , Cyflwyniad o  Tempo Time Credits

Dydd Mawrth 1af Mehefin 2021:
(Dathliad amser cinio Wythnos Gwirfoddolwyr)

Dydd Mawrth 9fed Mawrth 2021

Dydd Mawrth 17eg Tachwedd 2020

Dydd Mawrth 7fed Gorffennaf 2020

Dydd Mawrth 3ydd Mawrth 2020